سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزتحقیقات دارالحدیث  
مدیر روابط عمومى 
1378/01/02 
1384/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکزتحقیقات دارالحدیث  
پژوهشگر 
1384/07/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر 
1382/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشى 
همکاری 
هیئت نوجوانان قاسم بن الحسن (ع)  
مسئول 
1371/01/03 
 
اجرائی مذهبی 
تدریس 
هیئت درس قرآن علی بن موسی الرضا (ع) 
مدرس 
1370/07/01 
 
تجوید و قرائت قرآن