سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزتحقیقات دارالحدیث  
مدیر روابط عمومى 
1999/03/22 
2005/03/21 
اجرائی 
همکاری 
مرکزتحقیقات دارالحدیث  
پژوهشگر 
2005/09/23 
ادامه دارد 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر 
2003/03/21 
ادامه دارد 
علمی پژوهشى 
همکاری 
هیئت نوجوانان قاسم بن الحسن (ع)  
مسئول 
1992/03/23 
 
اجرائی مذهبی 
تدریس 
هیئت درس قرآن علی بن موسی الرضا (ع) 
مدرس 
1991/09/23 
 
تجوید و قرائت قرآن