توقع از قاریان ایرانی بیشتر شده است
50 بازدید
محل نشر: گلستان قرآن » شانزدهم اردیبهشت 1382 - شماره 147
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی