نگاهی به جایزه های کتاب در ایران و جهان
49 بازدید
محل نشر: کتاب ماه کلیات » بهمن 1381 - شماره 62
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی